Lokalni animatorzy sportu , rekreacji , turystyki - LZS Lubomino i kolejne wielkie przedsięwzięcie!!!

Przedstawiciele Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie w dniu wczorajszym podpisali z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Dzięki działaniom naszych dzielnych sportowców na terenie Gminy Lubomino powstaną kolejne 2 place zabaw z siłowniami zewnętrznymi.


Poniżej fot. (autor zdjęć: Biuro Prasowe Marszałka Województwa).

Dorota Dunio (2017-06-08 09:59)
G a l e r i a

Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami