Seminarium dla przedsiębiorców!!!

Zapraszamy przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządowych i komunalnych na bezpłatne seminarium INFO DAY – IPR, które odbędzie się 25.07. 2017 r. w Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Dobrym Mieście ul. Górna 1a. 
Organizatorem seminarium jest Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie a partnerem Urząd Miejski w Dobrym Mieście.

W trakcie seminarium eksperci zaprezentują : zasady ochrony własności intelektualnej w MŚP, ofertę EEN  w tym zakresie oraz informację nt. międzynarodowej ochrony znaków towarowych. Po części oficjalnej odbędą się konsultacje indywidualne.
W załączeniu : program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

 

 

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

tel. 89 6161425

Dorota Dunio (2017-07-20 09:30)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami