Świątki zapraszają do udziału w konkursie!

REGULAMIN PONADREGIONALNEGO EKOLOGICZNEGO  KONKURSU KULINARNEGO

„Domowe ciasto ze śliwką”

GMINNE DOŻYNKI  Świątki '2017

  

ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach woj. warmińsko-mazurskie.

TERMIN KONKURSU:

11 sierpnia 2017 r. – 3 września 2017 r.

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

1. Przypomnienie, promocja i kultywowanie warmińskiej tradycji wypieku ciasta domowego.

2. Wyszukiwanie domowych receptur.

3. Wymiana doświadczeń z zakresu wypiekania ciasta przy użyciu naturalnych,

    ekologicznych i zdrowych składników.

4. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz integracja środowiskowa i międzypokoleniowa.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich i ma charakter otwarty.

    Dopuszcza się możliwość udziału w konkursie również osób niepełnoletnich, za zgodą

    rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Przedmiotem konkursu jest upieczenie domowego ciasta ze śliwką nawiązującego tradycją 

    do regionu warmińskiego oraz  dołączenie receptury.

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły (np. koła gospodyń  

    wiejskich, rady sołeckie, rady kościelne, OSP itp.)

4. Uczestnicy dostarczają ciasto dnia 3 września 2017 r. do godz. 12:00 (Park Wiejski                          

    w Świątkach stoisko Organizatorów).

5. Dostarczone do konkursu ciasto musi być własnoręcznym wyrobem osób zgłaszających.

6. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym                                         

    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2017 r.

7. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.bibliotekaswiatki.pl,

   www.swiatki.pl, www.powiat-olsztynski.pl oraz  w siedzibie Biblioteki.

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na:

  • przetwarzanie danych osobowych związanych z konkursem;
  • nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania receptury ciasta zgłoszonego na konkurs oraz zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów za pośrednictwem dowolnych mediów w celach związanych z konkursem oraz w celach statutowych i promocyjnych Organizatorów.

   9. Ciasta oceniać będzie powołana przez Organizatorów komisja konkursowa.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  WYPIEKÓW KONKURSOWYCH:

Upieczone ciasto należy dostarczyć dnia 3 września 2017 r. do godziny 12:00 do Parku Wiejskiego w Świątkach na stoisko Organizatorów „Gminnych Dożynek”.

KRYTERIA OCENY  WYPIEKÓW  KONKURSOWYCH:

Komisja dokona oceny wypieków biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. Wygląd i dekoracja ciasta.

2. Smak, zapach, konsystencja.

Dorota Dunio (2017-08-24 11:12)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami