Spotkanie z "KORNIKIEM"! LZS Lubomino zaprasza na seminarium MMA!

Przedsięwzięcie zrealizowane dzięki realizacji projektu pn. " Poprawa funkcjonalności lokalnego centrum animacji na terenie gminy Lubomino poprzez zakup sceny mobilnej" , realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczność " objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Dorota Dunio (2017-08-29 14:13)
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami