Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" ogłosiła kolejny nabór wniosków!!!

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że ogłosiliśmy konkursy na granty dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury i jst. Wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi nawet 20 000 zł - 30 000 zł. Zakres tematyczny grantów obejmuje: DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH, ORGANIZACJA WYDARZEŃ O ZASIĘGU REGIONALNYM PROMUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI OBSZARU LGD.

Termin naboru wniosków od 18 września do 3 października 2017 roku.

Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce PROW 2014-2020 -> konkursy w ramach LSR: konkursy 12/2017 i 13/2017  (http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/lsr).

 

LGD "Warmiński Zakątek"

 

Dorota Dunio (2017-09-11 07:25)
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami