OSP Wilczkowo pozyskuje fundusze zewnętrzne!

OSP Wilczkowo pozyskuje fundusze zewnętrzne!

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowie może pochwalić się kolejnymi inwestycjami , tym razem związanymi ze swoją siedzibą. Dotacja w wysokości 10000,00 zł przyznana jednostce przez WFOŚIGW w Olsztynie wsparła realizację zadania pn. : „Wymiana drzwi wjazdowych w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie”.

 

 

Dorota Dunio (2017-09-14 07:31)
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami