Mamy kolejne dwa place zabaw. GZ LZS Lubomino zakończyło realizację projektu.

GZ LZS w Lubominie zakończyło realizację projektu pn.: ” Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Lubomino poprzez budowę placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych w miejscowości Zajączki i Gronowo” , dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 . Dzięki pracy i zaangażowaniu członków Zrzeszenia i pracowników urzędu mieszkańcy Gronowa i Zajączek mogą korzystać z zabawek i urządzeń siłowni zewnętrznych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie"Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami