APEL do użytkowników dróg publicznych!

DO UŻYTKOWNIKÓW

DRÓG PUBLICZNYCH

 

 

W związku z licznymi skargami mieszkańców gminy dotyczącymi przypadków niszczenia i zanieczyszczania dróg publicznych, dla dobra wspólnego,

a p e l u j ę

 

o właściwe korzystanie z dróg a w szczególności o nieuszkadzanie i niezanieczyszczanie oraz usuwanie nieczystości i zanieczyszczeń powstałych w wyniku korzystania z tych dróg.

 

Jednocześnie przypominam , że uszkadzanie drogi publicznej stanowi wykroczenie z art. 100-102 ustawy Kodeks wykroczeń.

 

Wójt Gminy Lubomino

        Andrzej Mazur

Dorota Dunio (2017-11-09 08:58)
Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami