„Małżeństwo jest jak czysty deszcz..."

"Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los."

                                                                                                                                                                           

Urząd Stanu Cywilnego w Lubominie w dniu dzisiejszym, 15 grudnia przepełniony był przemiłą atmosferą i kwiatami. W tym dniu swoje długoletnie pożycie małżeńskie świętowały pary małżeńskie z naszej Gminy .
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim tak wielu lat Jubilaci zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Wójt Gminy Lubomino- Andrzej Mazur   i  Maria Dębek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubominie, składając Jubilatom życzenia,  wyrazili swój podziw i uznanie  życząc długich i pogodnych lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz pogratulowali zebranym tak długiego stażu małżeńskiego.

Dorota Dunio (2017-12-15 12:48)
G a l e r i a

Urząd GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami