Trwa realizacja inwestycji drogowej.

 

Operacja pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Wolnica – Różyn oraz dróg gminnych nr 116029N i 116030N, mająca na celu zmianę istniejącej nawierzchni brukowej i szutrowej na nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej oraz poszerzenie jezdni z 3,5 m do 5 m. Dodatkowo zostaną przebudowane istniejące przepusty pod drogą z rur betonowych na rury PVC oraz utwardzone pobocza. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dorota Dunio (2018-02-13 13:17)
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami