OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedkłada w załączniku Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 r.

Joanna Karpińska-Koźlik (2018-04-18 07:28)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami