MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO-INFORMACJA DLA SOŁECTW Z TERENU GMINY LUBOMINO

Szanowni Państwo

 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs pn.: Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego celem jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 000,00 zł. Dokumentacja dotycząca założeń przedmiotowego konkursu znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl oraz http://warmia.mazury.pl .

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Joanną Karpińską - Koźlik, pok. nr 8 tel. 89-532-44-59 do dnia 11 maja 2018 r.

Joanna Karpińska-Koźlik (2018-05-02 08:39)
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami