OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych wyznaczył w Urzędzie Gminy Lubomino

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,

   z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

  •    adres email fundusze@lubomino.ug.gov.pl,
  •   telefonicznie 089-532-44-59
  •   lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie

   we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami