"Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłosiła kolejne nabory z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Informujemy, że LGD "Warmiński Zakątek" ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2018 roku na:

a) Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=453)

b) Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=454).

 

Szczegóły : KLokalna Grupa działania "Warmiński Zakatek" , ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6160058

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w w obszary wiejskie"

Dorota Dunio (2018-07-20 13:43)
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami