Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13.10.2018 r. w wieku 42 lat zmarła Dorota Dunio. Długoletni pracownik Urzędu Gminy w Lubominie, pełniący Funkcję Zastępcy Kierownika Ref. Rolnictwa

Ilona Basałygo (2018-10-15 09:45)
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami