Zaproszenie na konferencję "Warmińskie drogi do niepodległości"

Stowarzyszenie "Dom Warmiński"

Muzeum w Lidzbarku Warmińskim

Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

ZAPRASZAJĄ

na konferencję zorganizowaną przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu

WARMIŃSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

9 LISTOPADA 2018 r., godzina 10.00

ZAMEK BISKUPÓW WARMIŃSKICH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Program konferencji w załączeniu.

Joanna Karpińska-Koźlik (2018-10-26 09:11)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami