KONSULTACJE PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 r.

Zgodnie z Zrządzeniem Nr0050.52.2018 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 października 2018 r. termin zakończenia konsultacji projektu współpracy upływa w dniu 9 listopada 2018 r.

Materiały dotyczące projektu programu w załączniku.

Joanna Karpińska-Koźlik (2018-11-02 08:30)

Z a ł ą c z n i k i
Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami