Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Lubomino przystąpiła do konkursu XIV Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB)  i na zakup sprzętu pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 16.623,09 zł, , wkład własny do projektu w wysokości 1% wyniósł 167,91zł.

Dzięki dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie trafiły:

        defibrylator,

        parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar,

        detektor napięcia – detektor prądu AC-trACer,

        nosze typu deska – deska ortopedyczna ze stabilizacją i pasami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowie otrzymała:

        defibrylator,

        parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar,

        zabezpieczenie na poduszkę Airbag2.

Przekazania dokonał Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim bryg. mgr inż. Rafał Szymukowicz.

Zakupiony specjalistyczny sprzęt umożliwi jednostkom OSP sprawnie działać w akcjach ratowniczych, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Lubomino.

 

 

 

Joanna Karpińska-Koźlik (2018-12-04 07:53)
G a l e r i a

Urząd GminyRada GminyDane kontaktoweInformator teleadresowyPołożenieSołectwaRolnictwo i działalność gospodarczaKultura i oświata, kalendarium imprezGminna Biblioteka Publiczna w LubominieWalory turystyczneObiekty zabytkoweGaleriaOśrodek zdrowiaGOPSŚrodowiskowy Dom Samopomocy w WolnicyKlub Integracji SpołecznejFirmyOrganizacje pozarządoweWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAMikroporadyObrót Nieruchomościami